Extreme Duty slusemater, med justerbar og utskiftbar liner i støpejern eventuelt  keramisk materiale ved håndtering av de mest slitende materialene.

VENTILER FOR PULVER OG GRANULAT  

VRISPJELD VENTILER.

MID vrispjeldventiler er spesielt utviklet for bruk i pulver-applikasjoner. Spjeldet er mye slankere enn på andre vrispjeldventiler og blokkerer dermed ikke så mye av ventilens lysåpning.
Utstyrt med O-ringstetning rundt spjeldets omkrets.

Vi leverer også "tradisjonelle" vrispjeldventiler med innvendig gummikledt ventilhus/setetetning. (over til høyre).
Med manuell, pneumatisk eller elektrisk aktivering.

IRIS VENTILER.

Med lukkemekanisme bestående av nylonbelagte stålsegmenter som gir trinnløs justering av åpningen. Segmentene er beskyttet bak et fôr av naturgummi, som hverken vris eller strekkes som på andre konkurrerende irisventiler. Dette gjør at ventilene tetter selv om gummiforet skulle bli skadet. Manuell eller pneumatisk aktivering. Samt to-trinnslukking (grov og fin) for veieapplikasjoner.

ROTERENDE VRISPJELDSVENTIL.

Konstruert for bruk i farmasøytisk industri og andre steder der kravene er høye. Gir god produktkontroll uten å hindre produktflyten. Benyttes ofte ved mating av granulat og pulver til møller, tablett-presser, kapselfyllemaskiner, mikrodoserings-maskiner og siktemaskiner.

SKYVESPJELD VENTILER.

MID skyvespjeldventiler type FSV har ikke den tradisjonelle spjeldslissen som så ofte forårsaker fastkiling av spjeld på andre konkurrerende skyvespjeldventiler. Med manuell eller pneumatisk aktivering.
For mindre krevende applikasjoner har vi også tradisjonelle skyvespjeldventiler.

HELKAPSLEDE SKYVESPJELD.

TSV ventilene er i utgangspunktet lik FSV-ventilene ovenfor, men TSV-ventilene er i tillegg helkapslet / d.v.s. tett mot omgivelsene. Det betyr at hele spjeldet er inni huset selv når ventilen er åpen.
Til venstre vises en såkalt "cement-valve" med trakteformet hus på ventilens underside. I tillegg finnes det også utgaver med oppblåsbar tetning rundt spjeldet.

VEKSELVENTILER (rørpenser).

For bruk ved pneumatisk transport, både i trykk- og vakuum-systemer. Mange varianter, også 3- eller fler-veis-ventiler (10-12 forgreininger). Også modeller for bruk i systemer med opptil 7 bars driftstrykk. 

SLUSER / CELLEMATERE.

Kontinuerlig mating av pulver og granulat. Rotorer med varierende antall celler og volum. Ulike materialkvaliteter avhengig av bruksområde. 

VEKSELVENTILER / FORDELERVENTILER.

Vekselventiler som benyttes i fallrør for styring av pulverstrømmer i den ene eller andre retning.
Her vist med 60 grader
 likebeint forgreining, men kan også leveres med ulikebeint forgreining i forskjellige vinkler. 

Vi leverer også spesialventiler såsom:

- DOBBELSPJELD VENTILER.

 Robuste ventiler med to spjeld, dvs at spjeldene møtes på midten ved lukking. Gir senter-tapping uansett om ventilen er helt eller delvis åpen.

- RULLESPJELD VENTILER.

Består av en rektangulær ramme med en "vogn" som presser en tykk gummiduk opp mot underkanten på flensåpningen. Utviklet for bruk i store kullbeholdere ved fylling av jernbane-vogner, men benyttes også i kritt og kalksiloer, flissiloer m.m.

- KULESEGMENT VENTILER.

Har full gjennomløpsåpning og ingen lommer der produktrester kan bli liggende. Velegnet både for for trykk- og vakuum-applikasjoner.

- KLEMVENTILER / SLANGEVENTILER.

Ventilhus i aluminium, støpejern eller plast, med hylse i forskjellige gummikvaliteter. Pneumatisk, hydraulisk eller mekanisk aktivering. Benyttes både i pulver-, granulat- og væske-applikasjoner.

- LAMELLVENTILER.

Doserings- og utmatings-ventil med stor aktiviseringsflate, fra 200x200 mm til 1200x1200 mm.
Trinnløs justering av lamellene, samtidig som ventilen vibrerer, sikrer jevn utmating, fra noen få kg/time til hundrevis av