DOSERINGSUTSTYR     

SKRUEMATERE
med fleksibel trakt

Vår unike Hethon skruemater 
har en fleksibel matetrakt, 
utstyrt med utvendige agitatorer, som masserer trakten for å unngå brodannelse over skruespiralen. 
Dette sikrer at spiralen går full hele tiden, og medfører en konstant og meget høy doseringsnøyaktighet. 
Leveres også med veiesystemer for batch-dosering eller kontinuerlig dosering (Loss-In-Weight).

Ramme og deksler leveres i rustfritt stål.
For ytterligere info om Hethon-matere, ta kontakt med oss eventuelt se link til Hethon på kontaktsiden vår

Vi har også mere tradisjonelle skruematere med røreverksagitator plassert ovenfor skruespiralen. 
Med separat drift av skruespiral og røreverk. Materene er som standard utført i rustfritt stål med innvendig, demontèrbar trakt av kunststoff.

Vibrasjonsmatere: 

Skånsom mating, meget driftssikker, tømmer seg helt etter bruk og enkel å rengjøre.Kan leveres komplett med matebeholder og styreskap for trinnløs regulering.
Elektromagnetisk drift eller ubalansmotordrift.
Også større vibrasjonsmatere, med eller uten sikteduk.

Slusematere:

Godt egnet for kontinuerlig mating av pulver og granulat. Rotorer med varierende antall celler og volum. Mange forskjellige utførelser avhengig av bruksområde. Volum fra 0,1 til flere hundre liter/rpm. Kan også leveres med 2-hastighetsstyring for bedre doseringsnøyaktighet.

Doseringsventiler: 

Med 2-stegs avstengning benyttes våre ventiler for grov- og finmating i veieapplikasjoner. Bl.a. i forbindelse med fylling av blandere, i sekkefyllere, regulering av pulverstrøm, etc. En rekke utførelser og materialkvaliteter avhengig av bruksområde.Ved pneumatisk transport fram til veiebeholder benyttes vår DVV ventil som er en kombinert veksel- og ventilasjons-ventil.

Skruematere med tilsatskrue: 

For bruk i bl.a. veieapplikasjoner med behov for høy kapasitet på grov-doseringen, kan vi levere skruematere med separat tilsatsskrue som sørger for den nødvendige ettermating / findosering

Veieutstyr/styrepaneler:

For styring av matere i forbindelse med batch- og/eller kontinuerlig dosering. 
Loss In Weight : kontinuerlig vektbasert dosering. 
Loss Of Weight: batch-dosering der materen står på veieplate/veieceller. 
Gain In Weight : batch-dosering der det som skal fylles står på veieplate/veieceller. 

Diverse:

Fyllemaskiner, sekkefyllere, båndvekter, forseglings-maskiner, etc

Se også oversikten under, som dekker det meste av vårt doseringsprogram.