Her vil vi vise et lite utvalg av utstyr
og anlegg levert til forskjellige
kunder i inn-
og utland.

Storsekktømmere i rustfritt stål for retursekker med tørrmelk og mysepulver, i system med en Silverson Flashblend inline-mixer. Begge storsekktømmerene er montert på veieceller og utstyrt med felles, programmérbart vektinstrument der ønsket mengde enkelt stilles inn. Skruematerene doserer deretter den ønskede mengden opp i inline-mixerens matetrakt som kontinuerlig blander pulveret fullstendig inn i væskefasen.

Storsekktømmere for engangsekker. Tre forskjellige voksmaterialer tømmes og transporteres til en veiebeholder ved hjelp av en PIAB vakuumtransportør. Veiebeholderen er montert på veieceller, og via tilhørende vektinstrument doserer den underliggende Larkap vibrasjonsmateren ut den ønskede mengden.

STØVTETT storsekktømmer for retursekker. Denne modellen benyttes spesielt innen farmasøytisk industri og næringsmiddelindustri, men også innen annen industri der støving til omgivelsene skal unngås.
En skråstilt skruetransportør løfter materialet opp og inn i en pneumatisk sender som transporterer materialet videre til prosess.

Kombinert storsekktømmer og småsekktømmer fra Flexicon med integrert støvfilter. For melkepulvere.

Fox ejektorsystem for transport av hydratkalk.