SIKTER

- Våre sikter benyttes både i tørre og våte prosesser, for klassifisering, avvanning, sikkerhetssikting og kontrollsikting; i inntil 6 fraksjoner.
- Spesialmodeller for bruk i pneumatiske transportsystemer,
både vibrasjonssikter og sentrifugalsikter.
- Siktene kan leveres med et ultralydsystem som benyttes for sikting av pulvere med tendens til å blende sikteduken. Medfører at siktene kan anvendes med finere duker enn det som tidligere var mulig med vibrasjonsikter.