SILOTØMMINGSUTSTYR

Materialet skal vibrere; 

ikke siloen

Fluidiseringssystemet Pulseronic NV (patentert) for fluidisering med lavfrekvens, er trolig den mest effektive silotømmings-metoden som finnes !

Aktiveringen skjer ved hjelp av hurtige trykkluftstøt fra en pneumatisk pulsator.
Den pulserende luften injiseres og finfordeles i pulver-materialet via panelaktivatorer.
Luften som blåses inn finfordeles i pulveret slik at det skapes et glidesjikt over panelaktivatoren, samtidig som den injiserte luften vibrerer/pulserer.
Denne kombinasjonen skaper den enestående gode effekten.

Systemet er også meget fleksibelt ettersom aktivatorenes størrelse, form og plassering enkelt kan tilpasses såvel til beholderens form som til de materialer som skal mates ut.
En annen fordel er den enkle monteringen, såvel i nye siloer som i eksisterende.
Mere info

Vi leverer også disse alternative løsningene:

 

Fluidiseringsbunner. Bestående av en kônformet dobbelbunn, der den indre, perforerte bunnplaten er kledd med en kunststoff-/ fluidiseringsduk.


Pulseronic DP Porøse stålplater i rustfritt stål for fluidisering når det stilles ekstra høye krav med hensyn til styrke, varmebestandighet eller slitestyrke.
Bearbeides og sveises som annet rustfritt stål. Mere info.

Fluidiseringsputer og dyser i en rekke varianter, avhengig av bruksområde.

Vibrerende silobunner, såkalte Bin Activators, komplett med innvendig "kinahatt". Opphengt i gummidempere, og vibrért av en eller flere vibratorer.
Benyttes i sirkulære siloer og med de fleste typer pulvermaterialer.

Vibratorer/ubalansmotorer. Benyttes for vibrering av siloer/beholdere og som drivanordning på vibromatere, vibrotransportører og vibrosikter.


Luftkanoner. Med trykkbeholdere fra 3 - 100 liter.
Ved jevne mellomrom, eller ved behov, "skytes" trykkluften inn i siloen for å bryte ned broer eller heng i siloen.

I tillegg kan det leveres forskjellige typer røreverk/agitatorer.