SEKKETØMMING

Småsekktømmere

Fra enkle, manuelle tømmekabinetter til større semi- automatiske eller helautomatiske tømmeanlegg
Nedenfor til venstre vises ett par manuelle tømmekabinetter, med integrert støvfilter. Tømmekabinettene kan også utstyres med tomsekk-komprimator.
Under til høyre vises et tømmekabinett integrert i en storsekktømmer. Muliggjør tømming av både småsekker og storsekker i en og samme enhet.

Fatvendere / tømmere

Beregnet for bruk sammen med våre flexiskruer, men kan også tilpasses andre transportører. Meget enkel i bruk og tetter automatisk mot støv.

Automatiske sekketømmere 

Her vises et helautomatisk tømmeanlegg der sekkene mates inn via en båndtransportør.
Sekkeinnholdet skilles fra sekkene hvoretter tomsekkene komprimeres. 
Sekkeinnholdet kommer ut på undersiden og kan transporteres videre, enten mekanisk eller pneumatisk.

STORSEKKTØMMERE

For engangsekker og/eller retursekker

Engangssekker skjæres automatisk opp idet sekken senkes ned mot knivkorset i tømmetrakten.
Ved tømming av retursekker/sekker med tømmestuss har man tilgang til tømmestussen via en luke i siden på tømmetrakten. 
I tømmetraktens overkant er det montert en gummimebran som tetter rundt storsekken og reduserere støving til omgivelsene. For spesielt støvende materialer kan tømmeren utstyres med dobbel membran, med tilkopling for støvavsug mellom menbranene.

Foto til venstre viser oppskjæring med H-kniv som gir bedre oppskjæring
enn tradisjonelt knivkors.

Foto til venstre viser tømming av sekk med tømmestuss, der man har tilgang til sekkens tømmestuss via en luke i siden på tømmeren.

STØVFRI STORSEKKTØMMING

Skal man ha helt støvtett storsekktømming, bør man velge en av modellene vist nedenfor, som "forsegler" tømmestussen mot omgivelsene før sekken åpnes.