Startside.Produkter.Kontakt oss.Kunder.

© 2007 All Rights Reserved
Postmaster Kåre A Lorentsen
Maskiner & PulverTeknologi as (MPT) har spesialisert seg på utstyr for pulver-/bulk-håndtering, og er ene-representant for en rekke anerkjente leverandører.

MPT leverer produkter og løsninger basert på en kombinasjon av egen engineering og import fra ledende produsenter i Europa og USA.

Vi har vært i dette markedet siden 1982, og  siden 1998 med MPT.
I denne tiden har vi hovedsaklig levert utstyr til kunder i Norge, men vi har også utstyr i drift i Sverige, Danmark, Tyskland, Portugal, Canada, Botswana, Ghana og Egypt.
Aeromekaniske transportører, Entecon Ltd, Automatiske prøvetakere, InterSystems Inc, Avsugsfilter, Båndtransportører, Båndvekter, Batchblandere, kontinuerlige blandere, Bruktutstyr, Brukte maskiner og prosessutstyr, Begerverk, Beholdere, BERGU International AB, BigBag tømmere, BigBag fyllere, Big Bag, storsekker, Bin Activatorer, Blandere, tørker, Blåsere, bøyelige skruetransportører, Brukte maskiner og prosessutstyr, Bruktutstyr, brukt utstyr, Butterflyventiler, Buesiler, Cellematere, Cykloner, Differensialdoseringsvekter, Hethon Nederland, Dissolvere, røreverk, Pulverdosering, dosering, Dynapore, Differensialdosering, dobbelkonblandere, Differensialvekter, Doseringsutstyr, Dreiespjeldventiler, Ejektorer for pulver-/bulk-transport, Fox Valve Development Corp, Elevatorer, Eltemaskiner, Entecon-transportører, Fatvendere, Fatblandere, FIBC fyllere, FIBC tømmere, Filter, Flerveisfordelere, Flexiskruer, Fleksible skruer, Fleksiskruer, Bøyelige skruetransportører, Fluidiserende duk, dyser, puter, Fluid-bed tørker, fluidisering med pulserende luft, Fluidiserende plater i rustfritt stål, Norvalve, Fluid Energy Jet Mills, Fordelingsventiler, Forseglingsmaskiner, Fox ejektorer, filter, Franklin Miller Inc, kverner, møller, klumpeknusere, Fullmeldere, Fluid bed, Fyllemaskiner, Gass-ejektorer, Hammermøller, Hethon matere, Horisontalblandere, Flexicon, Fatvendere, Fattømmere, IBC, IBC International Handling AB, In-line mixere, luftkanoner, Interntransport, Intersystems Inc, prøvetakere, Irisventiler, Jet Mills, Kason Co. Europe, vibrasjonssikter, rotasjonssikter, fluid-bed tørker, Kjedetransportører, Klemventiler, slangeventiler, Klumpeknusere, Knusere, Komprimatorer, Kontinuerlige blandere, batchblandere, Koppelevatorer, Kornskruer, Lab-blandere, Horisontalblandere, Larkap Machinery, vibrasjonsmatere, vibrasjonssikter, vibrasjonstransportører, Lastebelger, Loss-in-weight matere, Magneter, Mixere, Morris klemkoplinger, Midbrook klemkopinger, Nivågivere, Norvalve AB, OBT Overflade teknik, glassblåsing av metalloverflater, Overtrykksventiler, Paglierani s.a.s., Palleteringsanlegg, Pellcroft Engineering Ltd, BeltVeyor, Perry Of Oakley Ltd, Plansikter, Penser, Penseventiler, Pneumatisk transport, Pinch valves, Pinchvalves, Posefilter, Poselukking, forsegling, Poseforsegling, Produksjonsblandere, Prosjektering, konsulentbistand, Prøvetaking, Prøvetakere for pulver/granulat/pellets/væsker,Pulverprøvetakere, Pulverhåndtering, Pulverteknikk, Prellplatevekter, Prellplate flowmeter, Pulverizere, Røreverk, dissolvere, Rotasjonssikter, Pulverventiler, Kason Europe Co, Roterende sluser, Rotron blowere, blåsemaskiner, sidekanalvifter, Rullespjeldventiler, Rustfrie "porøse" stålplater for fluidisering, Segmentventiler, Sekkefyllere, Sekkefylling, Sekkekomprimatorer, Sekkepåsettere, Sekketømmere, manuelle og automatiske, sekketømming, sekkelukking, sekkeforsegling, sentrifugalsikter, Shreddere, Sidekanalvifter, blåsere, vakuumpumper, Sikkerhetsventiler, Sikter, Siler, Siloer i aluminium, stål, rustfritt stål, Silotømmeutstyr, Siloutmating, Silotømming, Skruematere, Skifteventiler, Skruetransportører, Skyvespjeldventiler, Slangeventiler, klemventiler, Slitebelegg, Sluser, småsekkfyllere, Småsekktømmere, manuelle og automatiske, Spjeld, Stålsiloer, Statiske mixere, In-line mixere, Steam-ejektorer, Storsekkfyllere, Storsekkfylling, Storsekktømmere, Storsekktømming, Storsekk, Storsekker, Støvfilter, Sykloner, Styrtmåleapparat, Tanker, Tekstilsiloer, Tømmeutstyr, Tørker, blandere, Tørrstoffmatere, Toveisfordelere, Transportører, WAM, Transportskruer, Trykksendere, Typhoon transportører, Utlastingsbelger, Vakuumblandere, Vakuumtørker, Vakuumtransportører, Væskeejektorer, gassejektorer, steamejektorer, Fox Valve Development Corp, Venturiejektorer, Veiemaskiner, Vekselventiler, Vekselventiler for pneumatisk transport, Vekter, Ventiler, Venturiejektorer, Vertikalblandere, Vibrasjonsmatere, Vibrasjonsrenner, Vibrasjonssikter, vibrasjonstransportører, Vibratorer, elektriske og pneumatiske, Vibrerende bunner, binactivatorer, Vifter, Volumfyllemaskiner, Vrispjeldventiler,